Členové

Václav Bílý

Václav Bílý

finanční právo

Marie Brejchová

Marie Brejchová

prezidentka Unie podnikových právníků

Petr Bříza

Petr Bříza

mezinárodní právo soukromé

Hana Gawlasová

Hana Gawlasová

pracovní právo a právo elektronických komunikací

Tomáš Gřivna

Tomáš Gřivna

trestní právo

Adéla Havlová

Adéla Havlová

právo veřejných zakázek

Jan Klouda

Jan Klouda

korporátní právo a compliance

Josef Kotásek

Josef Kotásek

obchodní právo

Filip Melzer

Filip Melzer

soukromé právo

Robert Neruda

Robert Neruda

právo hospodářské soutěže

Petra Nováková

Petra Nováková

daňové právo

Tomáš Richter

Tomáš Richter

insolvenční právo

Ondřej Trubač

Ondřej Trubač

daňové právo

K řešení dílčích otázek mohou být přizváni další odborníci z různých, i neprávních oblastí.