Filip Melzer

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. se zaměřuje na obecné soukromé právo. Vyučuje občanské právo na právnických fakultách Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Od roku 2012 působí též jako advokát. Je jedním ze dvou hlavních autorů Velkého komentáře k občanskému zákoníku (Leges, C. H. Beck). Byl členem rekodifikační komise pro nový občanský zákoník v ČR. V současnosti působí v obdobné komisi ve Slovenské republice. Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády ČR.