Kontakt

Kontakt pro média

Jakub Kocmánek
tajemník

+420 775 914 355
tajemnik@rozumnepravo.cz
www.rozumnepravo.cz