Ondřej Trubač

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje zejména komplexní problematice daňového práva, především zastupování klientů ve sporech se správcem daně, ať už v daňovém řízení nebo ve správním a ústavním soudnictví. Dále se zaměřuje na trestní právo daňové, související problematiku účinné lítosti a trestní odpovědnost právnických osob.

Poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně přednáší například na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity a také přispívá do odborných publikací a dalších periodik, spolupořádá rovněž odborné konference (např. Trestní právo daňové).

Bližší informace a kontakt.