Naše mise

Globální pandemie koronaviru a ekonomické důsledky souvisejících preventivních opatření vedly k vytvoření hned několika poradních sborů ekonomických expertů (obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády, ekonomický tým Ústředního krizového štábu, občanská iniciativa KoroNERV).

Domníváme se, že si naše společnost nemůže dovolit, aby se opět, podobně jako v devadesátých letech, po dobu trvání pandemie „zhaslo“ a rezignovalo se na právo, ať už ve jménu záchrany životů nebo záchrany ekonomiky, jakkoli významné zájmy to jsou.

To platí jak pro krizová (karanténní) opatření vlády a jednotlivých ministerstev, tak pro podpůrné programy na zachování zaměstnanosti a zabránění kolapsu ekonomiky (např. Antivirus nebo úvěry COVID-I a COVID-II).

V současnosti navíc sledujeme doslova explozi nové krizové legislativy, kterou parlament schvaluje ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze, tedy bez kontroly Legislativní rady vlády či připomínek ministerstev, soudů, profesních komor a dalších aktérů veřejného života. Možnost odborné i politické diskuse ohledně nové legislativy, její vhodnosti, kvality či dokonce ústavnosti, je tak minimální. To považujeme za velké riziko, protože nově přijímané zákony mohou ovlivňovat osobní, ekonomický a politický život po dlouhou dobu.

Je třeba apelovat na vládu a parlament, aby předkládaná karanténní opatření byla proporcionální, dobře odůvodněná a v mnoha případech časově omezená. To platí tím spíše pro nové zákony, které by měly být promyšlené, jasně formulované a dobře provázané se zbytkem právního řádu.

Naopak se ukázalo, že mnohé právní agendy mohou fungovat mnohem flexibilněji než dřív a že řada podnikatelů i díky tomu byla schopna během dní uzpůsobit své podnikání tak, aby mohli pokračovat nebo aby dodali zboží nebo službu, které chyběly. Bude třeba se stát hlasitými advokáty rušení zbytečné administrativy a regulace, která podnikání škodí, a bránit přijímání nových opatření komplikujících život občanům a podnikatelům.

Sestavili jsme proto expertní skupinu právníků působících v nejrůznějších oborech práva v praxi i v akademii. Jejím cílem je poskytnout vládě a parlamentu odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších opatření (ať už karanténních nebo podpůrných) a zároveň sloužit jako rezervoár nápadů a know-how pro možnou implementaci v českých podmínkách. Pokud nějaké řešení zafungovalo např. v Německu nebo v Dánsku, není důvod znovu vynalézat kolo a hledat českou „třetí cestu“.

Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky organizací, v nichž členové názorové platformy působí.

Květen 2020, Petr Bříza, Robert Neruda, Ondřej Trubač, zakladatelé platformy Rozumné právo

Členové platformy