Petr Bříza

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., se specializuje na mezinárodní právo soukromé, rozhodčí řízení a právo EU. Je partnerem advokátní kanceláře Bříza & Trubač a odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně přednáší a publikuje, jak v České republice, tak v zahraničí (např. je vedoucím autorem komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém a spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku).

Je členem různých odborných a poradních orgánů (např. pracovní komise LRV pro právo EU) a působí též jako člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR.

Bližší informace a kontakt.