Tomáš Gřivna

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. se specializuje na trestní právo. Od roku 2005 vyučuje trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Založil advokátní kancelář se specializací na trestní právo, která dnes čítá více než 12 takto specializovaných právníků.

Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků a několika učebnic a monografií a komentářů, členem redakční rady mj. časopisu Trestní právo, Trestněprávní revue. Je též předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Je viceprezidentem Unie obhájců ČR.

Bližší informace a kontakt.