Jan Klouda

Mgr. Jan Klouda je členem představenstva společnosti Vodafone Czech Republic odpovědným za právní záležitosti, korporátní bezpečnost, compliance a řízení rizik. Má významné zkušenosti s rozvojem kritické infrastruktury a její krizové připravenosti. Ve své přednáškové a publikační činnosti se věnuje oblastem compliance a korporátního práva. Spolupracuje mj. s katedrou podnikového a evropského práva na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Czech Institute of Directors a Compliance Academy.

Od roku 2019 vede pracovní skupinu Lidská práva a moderní technologie ustavenou při Radě vlády pro lidská práva, která se zabývá dopady digitalizace, automatizace a strojového učení na realizaci základních lidských práv a svobod a jejich ochranu.

Bližší informace a kontakt.