Robert Neruda

JUDr. Robert Neruda, PhD., se specializuje na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Do roku 2010 pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, byl jeho prvním místopředsedou. Od roku 2010 vede tým hospodářské soutěže v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS.

Je autorem několika monografií a desítek článků z oblasti soutěžního práva, pravidelně přednáší na univerzitách a vystupuje na mezinárodních konferencích. Je mj. členem redakční rady časopisu ANTITRUST a členem akademické rady Compliance akademie.

Bližší informace a kontakt.