Marie Brejchová

JUDr. Marie Brejchová. LL.M., po absolvování právnické fakulty Univerzity Karlovy nastoupila dráhu podnikové právničky v energetice, kde setrvala dodnes.

V roce 2008 získala titul LL.M. Je externí vyučující na právnické fakultě Masarykovy Univerzity, spolupracuje s Ústavem práva a technologií MU. Je prezidentkou Unie podnikových právníků ČR.