Tiskové zprávy

Pachatelé i oběti

25. 05. 2021

Až 1 500 osob bylo odsouzeno za spáchání majetkového trestného činu během nouzového stavu k vyššímu nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Březnový rozsudek Nejvyššího soudu tuto praxi zpochybnil

Souběh plný nejasností

04. 05. 2021

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob není možné. Souběh funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru musí být transparentně upraven zákonem.

Konec rodných čísel

13. 04. 2021

Z občanských průkazů mají zmizet rodná čísla. Společnost i právní řád se však bez možnosti spolehlivé identifikace fyzických osob neobejdou

Přístup k právním předpisům pro všechny zdarma

01. 03. 2021

Neznalost zákona neomlouvá. Za situace, kdy neexistuje státem garantovaný, bezplatný a snadno dostupný zdroj platné právní úpravy, je to však neudržitelnou fikcí

Zvýhodnění očkovaných není diskriminační

10. 02. 2021

Praha 10. 2. 2021 – Názorová platforma Rozumné právo dnes vydala své 14. stanovisko, jehož předmětem je posouzení, zda neaplikování všech protiepidemických opatření na očkované proti Covid-19 je v souladu s Ústavou, a to i v situaci, kdy očkování není dostupné všem. Členové platformy ve stanovisku uvádějí, že takový krok je za stanovených podmínek ústavní. Naopak zákaz rozlišování by vedl k prohlubování ekonomických problémů a rovnosti „v bídě“ a sám o sobě by byl pravděpodobně neústavním.

Dvě desítky právních expertů zakládají v reakci na krizi způsobenou koronavirem platformu Rozumné právo

25. 05. 2020

V Praze 25. května 2020 – Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva zakládá názorovou platformu Rozumné právo. Jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou přetrvávat následky epidemie Covid-19.