Petra Nováková

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. je advokátkou a řídící partnerkou advokátní kanceláře Nováková+Partners. Externě přednáší a publikuje především z oblasti daňového práva procesního a řízení před správními soudy. Je členkou Legislativní rady vlády, pracovní skupiny na daňový proces při Ministerstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem či redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců.

Za rok 2018 byla vyhlášena právníkem roku v kategorii finanční právo. Nadto, za roky 2010, 2012 a 2016 byla zvolena „Daňovou hvězdou roku“ v oblasti správy daní.