Josef Kotásek

Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (nar. 1973) působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako vedoucí katedry obchodního práva. Ve své publikační činnosti se zaměřuje zejména na oblast práva cenných papírů a právní úpravu marketingových komunikací. Absolvoval řadu studijních a výzkumných pobytů v zahraničí, mj. na Max-Planck-Institutu v Hamburku. Je dlouholetým šéfredaktorem Časopisu pro právní vědu a praxi, který je veden v databázi SCOPUS. Podcasty Josefa Kotáska k vybraným otázkám obchodního práva jsou od roku 2019 dostupné na Youtube a výběr z jeho textů najdou čtenáři na jeho blogu www.josefkotasek.cz.