Zvýhodnění očkovaných není diskriminační

Praha 10. 2. 2021 – Názorová platforma Rozumné právo dnes vydala své 14. stanovisko, jehož předmětem je posouzení, zda neaplikování všech protiepidemických opatření na očkované proti Covid-19 je v souladu s Ústavou, a to i v situaci, kdy očkování není dostupné všem. Členové platformy ve stanovisku uvádějí, že takový krok je za stanovených podmínek ústavní. Naopak zákaz rozlišování by vedl k prohlubování ekonomických problémů a rovnosti „v bídě“ a sám o sobě by byl pravděpodobně neústavním.

„Co nejširší dostupnost a co nejrychlejší očkování co největšího počtu obyvatel je prioritou boje s pandemií Covid-19. Spolu s rychlým očkováním je třeba usilovat o co nejrychlejší návrat k běžnému společenskému životu, otevření ekonomiky a obnovení živé kultury. K tomu lze přispět i tím, že se na očkované nebudou vztahovat protiepidemická omezení, že jim nebude bráněno ve vstupu do restaurací a kulturních zařízení, víkendovému ubytování či cestování,“ uvedl Jan Wintr, člen platformy Rozumné právo a docent katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Členové Rozumného práva jsou přesvědčeni, že rozlišování mezi očkovanými a neočkovanými je právně možné i v situaci, kdy vakcína není dostupná všem zájemcům. Smyslem omezení totiž není trestat ty, kteří se neočkovali, ale výhradně ochrana před šířením nakažlivé nemoci a umožnění co možná nejrychlejšího, byť jen částečného uvolnění nouzových opatření pro osoby, u nichž je riziko šíření nemoci Covid-19 prokazatel­ně nižší.

Možnost rozlišování může platit zejména tehdy, kdy bude vědecky prokázáno, že se očkované osoby s vysokou pravděpodobností nejen nemohou nakazit, ale ani nemohou nákazu přenášet, resp. že očkování významně snižuje riziko dalšího přenosu. Ve srovnatelné pozici, jako očkovaní, by přitom měli být i ti, u nichž bude z jiných důvodů (např. dostatečného množství protilátek) prokázáno, že se nemohou nakazit ani nákazu přenášet.

U osob, které nemohou být očkovány kvůli svému zdravotnímu stavu, hrozí nebezpečí jejich diskriminace z důvodu zdravotního postižení, která je zakázaná. Zde, ale i v jiných případech, kdy očkování není možné – např. v případě dětí – by bylo vhodné podmínku očkování, umožňující výkon konkrétních činností, nahradit například negativním testem nebo jiným potvrzením o nenakažlivosti, shodují se členové platformy.

Kontakt pro média:

Klára Donathová
tajemnik@rozumnepravo.cz
LinkedIn: Rozumné právo
Twitter: @RozumneP

Co je názorová platforma Rozumné právo?

Názorová platforma Rozumné právo je nezávislá expertní skupina právníků působících v nejrůznějších oborech práva v praxi i v akademii. Jejím cílem je poskytnout vládě, parlamentu a dalším veřejným institucím odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit jako rezervoár podnětů pro jejich racionální implementaci v tuzemských podmínkách. Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky organizací, v nichž členové názorové platformy působí.

Ke stažení