Při pokutování by antimonopolní úřad měl postupovat uvážlivěji

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 31. ledna 2021

Při pokutování by antimonopolní úřad měl postupovat uvážlivěji

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukládá velmi vysoké pokuty za protisoutěžní jednání, což je v mnoha případech pochopitelné. V poslední době však došlo k dramatickému zvýšení sankcí u některých méně závažných prohřešků. Ty jsou nyní trestány podobně přísně, jako nejzávažnější delikty, kterými jsou kartely či zneužití dominance. Současná pravidla pro výpočet pokuty by měla být změněna tak, aby platilo, že za méně závažné prohřešky jsou ukládány relativně nižší pokuty.

Svým 22. stanoviskem se názorová platforma Rozumné právo vydala do oblasti soutěžního (antimonopolního) práva a všímá si nové sankční politiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten ještě pod vedením předchozího předsedy Petra Rafaje změnil pravidla pro výpočet pokuty za protisoutěžní jednání. Jak se ukazuje, tato pravidla vedou ke skokovému zvýšení pokut za prohřešky v oblasti distribuce (zejména určování cen pro další prodej). Toto jednání je méně nebezpečné než kartely či zneužití dominance. Přesto jsou za tato jednání nyní ukládány pokuty 10krát až 30krát vyšší než dříve. Takto vypočítané pokuty často narážejí na strop 10 % obratu, který stanoví nejvyšší pokutu, kterou může ÚOHS ze zákona uložit za jakkoli závažné či dlouhé porušení soutěžního práva.
„Souhlasíme, že sankce za protisoutěžní jednání musejí být přísné. Nerozporujeme ani to, že soutěžní úřad může ukládat vyšší sankce než v minulosti,“ uvedl advokát a expert na soutěžní právo Robert Neruda. Dodává však, že: „Členové platformy Rozumné právo považují za nepřijatelné, pokud by méně závažné prohřešky v distribučních smlouvách měly být postihovány přísněji než nejtěžší protisoutěžní delikty, jako jsou cenové kartely, rozdělení trhu nebo bid rigging.“
Názorová platforma Rozumné právo proto doporučuje ÚOHS, aby do budoucna znovu změnil svá pravidla pro ukládání pokut. Ta by měla v souladu s ústavními principy zohledňovat situace, v nichž se protiprávní jednání uskutečnilo z podstatné části za doby aplikace mírnějších pravidel pro ukládání pokut. Poměrně přísnější tresty by měly být ukládány za nejzávažnější delikty, jako jsou kartely nebo zneužití dominance, kdežto za méně závažná protisoutěžní jednání, mezi něž patří určování cen pro další prodej, by měly být ukládány mírnější sankce. Je rovněž vhodné, aby pravidla vedla k různě vysokým trestům v případě jednorázových porušení soutěžního práva, na straně jedné, a déletrvajícím jednáním, na straně druhé. Úprava těchto pravidel může chvíli trvat. Názorová platforma Rozumné právo tedy doporučuje, aby ÚOHS upravil svou sankční politiku již nyní.


Kontakty pro média:
Kontakty pro média:
tajemnik@rozumnepravo.cz (Jakub Kocmánek)
nebo
Robert Neruda, robert.neruda@havelpartners.cz

Ke stažení