Dvě desítky právních expertů zakládají v reakci na krizi způsobenou koronavirem platformu Rozumné právo

V Praze 25. května 2020 – Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva zakládá názorovou platformu Rozumné právo. Jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou přetrvávat následky epidemie Covid-19.

Názorová platforma Rozumné právo je právnickou obdobou ekonomických expertních skupin, které byly založeny nebo obnoveny v souvislosti s pandemií koronaviru a ekonomickými důsledky souvisejících mimořádných opatření.
Platforma Rozumné právo však má ambici působit dlouhodobě, tedy i v době postpandemické. Téměř dvě desítky právníků působících v nejrůznějších oborech práva, v advokacii, podnikové a akademické sféře se spojily na základě teze, kterou shrnuje jeden ze zakladatelů platformy Petr Bříza takto: „Česká společnost si nemůže dovolit, aby se po dobu trvání pandemie a řešení jejích následků „zhaslo“ a rezignovalo na právo, ať už ve jménu záchrany životů nebo záchrany ekonomiky, jakkoli významné zájmy to jsou.“

Členové platformy jsou přesvědčeni, že krize nesmí být prostředkem k „utahování šroubů“. Měla by být využita jednak jako příležitost k odbourání zbytečné administrativy a k přiblížení práva světu 21. století, jednak jako robustní test odolnosti institucí právního státu. Uplynulé mimořádné měsíce ukázaly, že mnohé právní agendy mohou fungovat mnohem flexibilněji než dřív a že řada podnikatelů i díky tomu byla schopna v řádu dní uzpůsobit své podnikání nové situaci. Současně je však nepochybně zjevné, že principy právního státu se v několika případech dostaly pod velký tlak, přičemž se nezdá, že by tím byla široká veřejnost příliš znepokojena. „Budeme prosazovat rušení zbytečné administrativy a regulace, která podnikání škodí, a vystupovat proti přijímání nových opatření nadměrně komplikujících život občanům a podnikatelům, či nepřiměřeně oklešťujících základní práva a svobody,“ říká další ze zakladatelů platformy Robert Neruda.

Platforma nabízí odborné znalosti a zkušenosti svých členů v situaci, kdy je krizová legislativa často přijímána rychle, bez dostatečné odborné i politické diskuse a je nesystematicky aktualizována. „To je velké riziko, protože nové zákony mohou ovlivnit osobní, ekonomický i politický život na dlouhé roky,“ říká Ondřej Trubač, další ze zakládajících členů platformy Rozumné právo. Devadesátá léta totiž ukázala, že špatná legislativa může zatížit stát i byznys desetiletími vleklých soudních sporů nebo významnými strukturálními problémy. „Zákony i další regulační opatření musejí být i v časech krize co nejlépe promyšlené, efektivně prodiskutované, jasně formulované a dobře provázané se zbytkem právního řádu,“ dodává.

Členové názorové platformy proto budou průběžně publikovat odborná stanoviska a doporučení k existující či připravované legislativě, regulaci či jiným opatřením státu. „Chceme fungovat jako rezervoár nápadů a právního know-how, a to i ze zahraničí, pokud jsme schopni právní vývoj v jiných zemích sledovat a inspirovat se jím. Funguje-li něco dobře v Německu nebo v Dánsku, nedává smysl řešení znovu vynalézat,“ dodávají pak společně.
Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky organizací, v nichž členové názorové platformy působí.

Členové platformy Rozumné právo k 25. květnu 2020

 • Petr Bezouška, občanské právo
 • Václav Bílý, finanční právo
 • Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků
 • Petr Bříza, mezinárodní právo soukromé a právo EU
 • Hana Gawlasová, pracovní právo a právo elektronických komunikací
 • Tomáš Gřivna, trestní právo
 • Adéla Havlová, právo veřejných zakázek
 • Jan Lasák, obchodní právo
 • Robert Neruda, právo hospodářské soutěže
 • Petra Nováková, daňové právo
 • Tomáš Richter, insolvenční právo
 • Markéta Selucká, soukromé právo a ochrana spotřebitelů
 • Ladislav Smejkal, pracovní právo a trestní právo
 • Ondřej Trubač, daňové právo a compliance
 • Jan Wintr, ústavní právo

Kontakt pro média:

Klára Donathová
tajemnik@rozumnepravo.cz

Ke stažení