Česko nepřijímá unijní směrnice včas. Hrozí mu sankce

TISKOVÁ ZPRÁVA
15. prosince 2022

ČESKO NEPŘIJÍMÁ UNIJNÍ SMĚRNICE VČAS. HROZÍ MU SANKCE

Česko se opožďuje v přijímání směrnic EU. Nestíhá předložit a schválit návrhy zákonů, jejichž smyslem je povinné zapracování evropských předpisů do našeho právního řádu. Státu tak hrozí citelné sankce. Navíc roste právní nejistota, upozorňuje Rozumné právo ve svém novém stanovisku.

Evropská komise řadí Česko k nejproblema­tičtějším státům z hlediska opožděného provedení směrnic. Ke konci loňského roku šlo o 42 případů.

„Není bohužel výjimkou, že návrhy zákonů, které mají za úkol implementovat směrnice Evropské unie, nejsou předkládány v řádných termínech. Neúměrně se taky protahuje jejich projednání v Parlamentu. Nejvýraznějším příkladem je aktuálně směrnice o whistleblowingu. Stále je na začátku legislativního procesu, i když měla platit už před rokem,“ upozorňuje Petr Bříza z Rozumného práva.

České republice hrozí kvůli opožděnému přijímání evropských směrnic vysoké pokuty od Soudního dvora EU. Např. v roce 2013 zchudla státní pokladna o 6,5 miliónu. Šlo o pokutu za prodlevy při implementaci předpisu o penzijním pojištění. Sankce nám hrozí i v souvislosti se zmiňovanou směrnicí o ochraně oznamovatelů korupce.

Implementační nedostatek vytváří obrovskou právní nejistotu a také nerovnosti mezi adresáty práva. „Český stát nese odpovědnost vůči občanům a soukromým společnostem za škodu způsobenou opožděným přijetím těchto předpisů. Lidé mohou v případě pozdní implementace vymáhat po státu například ušlý zisk. Veřejné sféře pak hrozí přímý účinek směrnice s takto prošlou lhůtou. Vzniká tím riziko různého zacházení a právní nejistoty, protože zaměstnavatelé ve veřejné sféře se musí směrnicí řídit, zatímco ti v soukromé ne,“ upozorňuje Petr Bříza.

Vláda a zákonodárci by podle Rozumného práva měli jít příkladem v zachovávání právních povinností. Liknavý přístup k právním závazkům státu není dobrou vizitkou. Může poškodit pověst Česka v rodině evropských států a je také negativní signálem pro občany.

Nové stanovisko Rozumného práva najdete na webu: www.rozumne-pravo.cz/cz/stanoviska.

www.rozumne-pravo.cz@RozumnePLinkedIn Rozumné právo
Jakub Kocmánek: tajemnik@rozumnepravo.cz

Ke stažení