Přístup k právním předpisům pro všechny zdarma

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 1. března 2021

Přístup k právním předpisům pro všechny zdarma

Neznalost zákona neomlouvá. Za situace, kdy neexistuje státem garantovaný, bezplatný a snadno dostupný zdroj platné právní úpravy, je to však neudržitelnou­ fikcí

Názorová platforma Rozumné právo dnes vydala své 15. stanovisko, ve kterém vyzývá vládu, aby co nejvíce urychlila kroky potřebné k implementaci systému eSbírka, a zpřístupnila tím veřejnosti závazná znění právních předpisů. Zejména v souvislosti s pandemií bylo za poslední rok bylo přijato neobvykle velké množství právních norem a mimořádných opatření. Občané i firmy si zvykli čerpat informace o aktuálně platných pravidlech z mediálních výstupů představitelů státu, které se však často liší od následně publikovaných pravidel. Členové Rozumného práva se shodují, že orientovat se v tom, co právě platí, je obtížné i pro profesionály, natož pro všechny, kdo stojí mimo obor práva.

„Česká republika se s nepřehledností platného práva potýká dlouhodobě. Norem je velké množství a jsou měněny příliš často. Základním předpokladem možnosti řídit se právem je přitom jeho co největší dostupnost. V tomto ohledu stát selhává, když občanům zdarma nenabízí jednoduchý, všeobecně dostupný a jím garantovaný nástroj ke zjištění platné právní úpravy. Tuto roli stát přenechal soukromým společnostem, které právo zpřístupňují sice efektivně, avšak pochopitelně za úplatu,“ formuloval důvody publikace stanoviska Robert Neruda, advokát a člen platformy Rozumné právo.

Stát žádné řešení obsahující alespoň úplná znění platných a účinných právních předpisů neposkytuje. Ti, kteří potřebují znát přesné znění právních norem, se musejí spoléhat na zdroje od soukromých poskytovatelů. Aktuální znění zákonů bez garance správnosti je na několika internetových adresách k dispozici zdarma. Jiné potřebné funkce, jako je zobrazení časových znění nebo souvislostí s jinými předpisy, jsou ale většinou poskytovány pouze za poplatek. Tento stav je dlouhodobě kritizován ze strany laické i odborné veřejnosti, přičemž kriticky se k němu vyjádřil už v roce 2007 Ústavní soud.

Řešením je urychlené spuštění projektu eSbírka, spolu s projektem eLegislativa, které bylo dle přijatých usnesení vlády plánováno už k 1. lednu 2014. Start projektů byl však opakovaně odkládán, posledním zveřejněným termínem byl 1. leden 2020. Ani k tomuto datu však ke spuštění nedošlo. „Je nezbytné, aby byl projekt eSbírka spuštěn co nejdříve a zároveň byl ambiciózní, uživatelsky přívětivý a co nejvíce odrážel reálné potřeby adresátů právních předpisů,“ uzavírá Hana Gawlasová, advokátka a členka platformy Rozumné právo.

Kontakt pro média:
Klára Donathová, tajemnik@rozumnepravo.cz

Ke stažení