Videorozhovor: Je třeba zjednodušit elektronické právní jednání