Petr Bezouška

Petr Bezouška (* 1978) se od nástupu na Fakultu právnickou ZČU snaží zorientovat (nejen) v českém právním řádu. Obhájením disertační práce v oboru občanského práva (2006) snad potvrdil, že se mu to alespoň v jednom oboru trochu daří. Poté se mj. zapojil do prací na novém občanském zákoníku, vedl komisi pro reformu pracovního práva při MPSV, stal se poradcem předsedy vlády a (bohužel) neúspěšným reformátorem plzeňské právnické fakulty.

V současné době je na rodičovské dovolené, která na čas přerušila jeho pokusy předávat zkušenosti studentům na Právnické fakultě UP v Olomouci. Mimo to působí od roku 2006 v Legislativní radě vlády a od roku 2011 je of counsel v advokátní kanceláři PRK Partners, s. r. o. A neustále usiluje o lepší pochopení soukromého práva.