Markéta Selucká

Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (* 1971) absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Postgraduální doktorské studium na Právnické fakultě MU dokončila pod vedením prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc. V roce 2014 se habilitovala na Právnické fakultě MU s prací Odpovědnost za vady s důrazem na ochranu spotřebitele a v roce 2020 byla na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy jmenována profesorkou občanského práva. Nejprve pracovala ve státní správě, později v advokacii a podnikatelské sféře. V současné době působí na Právnické fakultě MU na katedře občanského práva jako profesorka a v letech 2015 až 2019 byla děkankou Právnické fakulty MU. Právní praxi vykonává jako advokátka a partnerka ve společnosti Matoušek a Selucká, advokátní kancelář s.r.o.

Je členkou Acquis Group (European Research Group on Existing EC Private Law). Jako národní zpravodaj se účastnila projektu Evropské komise EC Consumer Law Compendium řešeného the European Legal Studies Institute at Osnabrück, Německo, projektu Evropské komise Fundamental Rights Action Plan řešeného the European Legal Studies Institute at Osnabrück, Německo a dále pak projektu Evropské komise The Perspectives of Europeization of Law of Succession (projekt v rámci Civil Justice Programme of the European Commission) řešeného Kozminski University in Warsaw (Polsko), Vilnuis University (Litva) a Turiba Bisneska Austskola (Lotyšsko). Prof. Selucká se zaměřuje zejména na problematiku ochrany slabších kontraktačních stran v soukromoprávních vztazích, např. ochranu nájemce bytu či spotřebitele.