Ladislav Smejkal

JUDr. Ladislav Smejkal je advokátem a partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Dentons, kde se věnuje oblasti pracovního práva, trestního práva, compliance a sporové agendě.

Pravidelně publikuje a přednáší zejména v oblasti pracovního práva a trestní odpovědnosti právnických osob. Je spoluautorem komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Bližší informace a kontakt.