Jan Wintr

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. působí na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem učebnice Principy českého ústavního práva (4. vydání, 2018) a tří monografií: Metody a zásady interpretace práva (2. vydání, 2019), Česká parlamentní kultura (2010) a Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva (2006).

Napsal několik desítek dalších odborných textů z oblasti teorie práva, ústavního práva, právních dějin a politologie. Je členem Legislativní rady vlády a redakční rady časopisu Právník, od roku 2019 je tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. V letech 2014–2015 byl předsedou Rady České tiskové kanceláře.

Bližší informace a kontakt.