Jan Lasák

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (Columbia) se specializuje zejména na právo obchodních korporacích. V minulosti působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu. Od roku 2010 působí v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Je autorem či spoluautorem řady monografií a desítek odborných článků z oblasti práva obchodních korporací vydaných v ČR i v zahraničí.

Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomoucí. Je mj. členem redakční rady časopisu Obchodní právo a Jurisprudence.