Rozumné právo k připojení se Ministerstva financí k akci Milostivé léto