Tiskové zprávy

Se strategií proti dezinformacím by se neměly dělat tajnosti, o návrhu je třeba diskutovat

14. 03. 2023

Dezinformace jsou novým typem hrozby pro stát. Ministerstvo vnitra proto připravuje zákon, který má omezit přístup k informacím způsobilým ohrozit zájmy České republiky. Veřejnosti ho však zatím nepředstavilo. Podle Rozumného práva je vzhledem k závažnosti omezování přístupu k informacím nejvyšší čas zahájit na toto téma veřejnou diskusi.

Česko nepřijímá unijní směrnice včas. Hrozí mu sankce

15. 12. 2022

Česko se opožďuje v přijímání směrnic EU. Nestíhá předložit a schválit návrhy zákonů, jejichž smyslem je povinné zapracování evropských předpisů do našeho právního řádu. Státu tak hrozí citelné sankce. Navíc roste právní nejistota, upozorňuje Rozumné právo ve svém novém stanovisku.

Tvorba práva vyžaduje zásadní změny

23. 05. 2022

Český právní řád trpí mnoha neduhy. Je nekoncepční, neprovázaný a nestabilní. Příčinou je způsob, jakým se legislativa tvoří. Názorová platforma Rozumné právo ve svém aktuálním stanovisku uvádí, jak tento stav napravit. Mimo jiné navrhuje zřízení Národní legislativní rady a změny ve fungování hodnocení dopadů regulace (RIA).

Je třeba zpřesnit prezidentské pravomoci a usnadnit podání ústavní žaloby

26. 04. 2022

Problematické ústavní nastavení a praxe výkonu prezidentského úřadu po zavedení přímé volby prezidenta republiky vyvolávají riziko nebezpečného zablokovávání politického systému a nevymahatelnosti ústavních pravidel. Průtahy při jmenování vlády či odvolávání a jmenování ministrů, existence vlády opírající se jen o důvěru prezidenta a faktická nemožnost podrobit sporné kroky prezidenta kontrole ze strany Ústavního soudu ohrožují principy parlamentní republiky. Platforma Rozumné právo považuje za potřebné změnit Ústavu tak, aby nebylo možné relativně často porušovat Ústavu a principy parlamentní republiky a aby byla zajištěna účinná právní obrana proti takovému jednání prezidenta.

Při pokutování by antimonopolní úřad měl postupovat uvážlivěji

31. 01. 2022

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukládá velmi vysoké pokuty za protisoutěžní jednání. V poslední době však došlo k dramatickému zvýšení sankcí u některých méně závažných prohřešků. Ty jsou nyní trestány podobně přísně, jako ty nejzávažnější delikty, kterými jsou kartely či zneužití dominance. Současná pravidla pro výpočet pokuty by měla být změněna tak, aby platilo, že za méně závažné prohřešky budou ukládány relativně nižší pokuty.

Nedostatek znalců ohrožuje justici

16. 12. 2021

Zájem o výkon znalecké činnosti soustavně klesá. Změnu trendu nepřinesl ani nový znalecký zákon. Pokud se odměny znalců nezvýší, může být dotčeno právo na spravedlivý proces

Soudní jednání on-line

30. 09. 2021

Zatímco distanční výuka mnoho příznivců nezískala, distanční soudnictví se zdá být správnou cestou do budoucna. Zavedení on-line formy soudních jednání v širším rozsahu povede k vyšší efektivitě justice, tedy rychlosti i hospodárnosti soudního řízení

Pachatelé i oběti

25. 05. 2021

Až 1 500 osob bylo odsouzeno za spáchání majetkového trestného činu během nouzového stavu k vyššímu nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Březnový rozsudek Nejvyššího soudu tuto praxi zpochybnil

Souběh plný nejasností

04. 05. 2021

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob není možné. Souběh funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru musí být transparentně upraven zákonem.

Konec rodných čísel

13. 04. 2021

Z občanských průkazů mají zmizet rodná čísla. Společnost i právní řád se však bez možnosti spolehlivé identifikace fyzických osob neobejdou

Přístup k právním předpisům pro všechny zdarma

01. 03. 2021

Neznalost zákona neomlouvá. Za situace, kdy neexistuje státem garantovaný, bezplatný a snadno dostupný zdroj platné právní úpravy, je to však neudržitelnou fikcí

Zvýhodnění očkovaných není diskriminační

10. 02. 2021

Praha 10. 2. 2021 – Názorová platforma Rozumné právo dnes vydala své 14. stanovisko, jehož předmětem je posouzení, zda neaplikování všech protiepidemických opatření na očkované proti Covid-19 je v souladu s Ústavou, a to i v situaci, kdy očkování není dostupné všem. Členové platformy ve stanovisku uvádějí, že takový krok je za stanovených podmínek ústavní. Naopak zákaz rozlišování by vedl k prohlubování ekonomických problémů a rovnosti „v bídě“ a sám o sobě by byl pravděpodobně neústavním.

Dvě desítky právních expertů zakládají v reakci na krizi způsobenou koronavirem platformu Rozumné právo

25. 05. 2020

V Praze 25. května 2020 – Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva zakládá názorovou platformu Rozumné právo. Jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou přetrvávat následky epidemie Covid-19.