Tiskové zprávy

Souběh plný nejasností

04. 05. 2021

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob není možné. Souběh funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru musí být transparentně upraven zákonem.

Konec rodných čísel

13. 04. 2021

Z občanských průkazů mají zmizet rodná čísla. Společnost i právní řád se však bez možnosti spolehlivé identifikace fyzických osob neobejdou

Přístup k právním předpisům pro všechny zdarma

01. 03. 2021

Neznalost zákona neomlouvá. Za situace, kdy neexistuje státem garantovaný, bezplatný a snadno dostupný zdroj platné právní úpravy, je to však neudržitelnou fikcí

Zvýhodnění očkovaných není diskriminační

10. 02. 2021

Praha 10. 2. 2021 – Názorová platforma Rozumné právo dnes vydala své 14. stanovisko, jehož předmětem je posouzení, zda neaplikování všech protiepidemických opatření na očkované proti Covid-19 je v souladu s Ústavou, a to i v situaci, kdy očkování není dostupné všem. Členové platformy ve stanovisku uvádějí, že takový krok je za stanovených podmínek ústavní. Naopak zákaz rozlišování by vedl k prohlubování ekonomických problémů a rovnosti „v bídě“ a sám o sobě by byl pravděpodobně neústavním.

Dvě desítky právních expertů zakládají v reakci na krizi způsobenou koronavirem platformu Rozumné právo

25. 05. 2020

V Praze 25. května 2020 – Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva zakládá názorovou platformu Rozumné právo. Jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou přetrvávat následky epidemie Covid-19.